Các liên lạc chính của Siemens 3TY7530-0A cho công tắc tơ 3TF53

  • $95.00
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $95
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả Sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho công tắc tơ 3TF 3TF của Siemens;
3 đế có ốc vít, vòng đệm;
Số bộ phận của chúng tôi: MCK-3TF53;
Số bộ phận OEM: 3TY7530-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM mà là phiên bản hậu mãi, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens với mục đích nhận dạng số phần. *