Sự bảo đảm

Chúng tôi cung cấp 12 tháng hoàn trả đầy đủ cho bảo hành cơ sở trên tất cả các bộ phận mới. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng, vui lòng liên hệ với Nhóm Quan hệ khách hàng của chúng tôi, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ và giải thích những gì bạn cần làm tiếp theo.

Nếu bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp bởi MIRCOE không thành công trong vòng 14 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ thay thế mặt hàng của bạn bằng một phần tương đương. Nếu không tìm thấy phần tương đương, thì chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền bạn đã trả ban đầu bao gồm mọi chi phí vận chuyển.

Nếu xảy ra sự cố sau 14 ngày đầu tiên, các điều khoản bảo hành tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ được áp dụng.