Cam kết bảo mật

Thông báo bảo mật MIRCOE

MIRCOE đối xử với sự riêng tư và thông tin cá nhân của bạn với sự tôn trọng tối đa. Chúng tôi tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU.

Mục đích của Thông báo bảo mật này là để thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn (cái gọi là "thông tin cá nhân", như được định nghĩa dưới đây).

Nội dung của thông báo bảo mật này áp dụng cho các thiết bị, sản phẩm, trang web hoặc ứng dụng tham chiếu hoặc có liên quan đến nó và sẽ được xem xét bất kể bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV thông minh hay bất kỳ thiết bị nào khác thiết bị.

Để biết thêm thông tin, chúng tôi trình bày chi tiết các khái niệm liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi:

Thông tin cá nhân là gì?

Đối với mục đích của Thông báo bảo mật này, "Thông tin cá nhân" bao gồm mọi thông tin liên quan đến bạn và / hoặc thông tin mà bạn có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ: thông tin nhận dạng bạn có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, ảnh, chi tiết thanh toán, dữ liệu vị trí, số nhận dạng cookie hoặc địa chỉ IP của bạn.

Bằng cách nào MIRCOE sử dụng để thu thập Thông tin cá nhân về bạn?

Khi bạn tạo một tài khoản hoặc hồ sơ của MIRCOE

Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ trên trang web của chúng tôi (khi đăng ký là người dùng MIRCOE, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.) Bất kỳ tài khoản MIRCOE nào) mà bạn tin sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu và chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn để giúp xác minh tài khoản của bạn khi bạn gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi cho các mục đích khác.

• Khi bạn liên lạc với MIRCOE

Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoặc tương tác với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email và tùy chọn liên hệ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ cá nhân và kỹ thuật.

• Thông tin miền công cộng

Chúng tôi có thể nhận Thông tin cá nhân trong phạm vi công cộng về bạn; miễn là việc nhận thông tin đó tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể kết hợp nó với thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ bạn hoặc về bạn.

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các mạng xã hội, nếu bạn kết nối với họ.

• Đăng ký và bản tin

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin liên lạc và quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ này. Các thông tin cá nhân cần thiết sẽ bao gồm địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn các dịch vụ thuê bao như vậy theo pháp luật hiện hành.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Đăng ký sản phẩm / thiết bị: để đăng ký làm người dùng cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi; Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi: để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào bạn yêu cầu;

Nội dung được cá nhân hóa và nhắm mục tiêu: để cung cấp nội dung được cá nhân hóa và đưa ra các đề xuất dựa trên các hoạt động trước đó của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi;

Quảng cáo: cho mục đích quảng cáo, như cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa và nội dung được tài trợ, cũng như để gửi thông tin quảng cáo;

Mục đích phân tích: để thực hiện các đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm, thiết bị và các Dịch vụ khác của chúng tôi (bao gồm yêu cầu ý kiến ​​của bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc tiến hành khảo sát);

Thống kê: để tạo số liệu thống kê tổng hợp ẩn danh về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu ẩn danh này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba;

Dịch vụ khách hàng: để cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc giải quyết bất kỳ truy vấn hỗ trợ nào khác mà bạn có thể có (chẳng hạn như quản lý khiếu nại); Mục đích thương mại: để giám sát thương mại và bảo trì nội bộ hồ sơ;

Đăng ý kiến ​​của bạn: khi bạn đăng đánh giá, nhận xét hoặc nội dung trên trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn đã trả lời khảo sát tự nguyện, chúng tôi có thể liên kết, xuất bản hoặc quảng cáo nhận xét của bạn, kể cả trong quảng cáo của chúng tôi;

Nghĩa vụ pháp lý: tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;

Đào tạo: để đào tạo nhân sự và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là liên quan đến các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi;

Cập nhật: để liên lạc với bạn, bao gồm thông tin liên lạc về tài khoản, hồ sơ hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị hoặc thương mại độc lập của riêng họ.