Các liên lạc chính của Siemens 3TY7510-0A cho công tắc tơ 3TF51

  • $61.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $61.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả Sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho bộ tiếp xúc 3TF của Siemens 3TF51;
3 đế có ốc vít, vòng đệm;
Số bộ phận của chúng tôi: MCK-3TF51;
Số bộ phận OEM: 3TY7510-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM mà là phiên bản hậu mãi, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens với mục đích nhận dạng số phần. *