Siemens liên lạc chính 3TY7480-0A cho 3TF48 Contactor

  • $27.50
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $27.50
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Thay thế bộ dụng cụ điện liên lạc cho Siemens 3TF Contactor 3TF48;
3Poles với vít, vòng đệm;
Số phần của chúng tôi: MCK-3TF48;
OEM phần số: 3TY7480-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản Aftermarket, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ với mục đích xác định số phần. *