Các liên hệ chính của Siemens 3TY7470-0A cho công tắc tơ 3TF47

  • $21.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $21.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả Sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho bộ tiếp xúc 3TF của Siemens 3TF47;
3 đế có ốc vít, vòng đệm;
Số bộ phận của chúng tôi: MCK-3TF47;
Số bộ phận OEM: 3TY7470-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM mà là phiên bản hậu mãi, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens với mục đích nhận dạng số phần. *