Siemens liên lạc chính 3TY7460-0A cho 3TF46 sản

  • $17.50
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $17.50
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Phẩm mô tả

Thay điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Siemens 3TF liên 3TF46;
3Poles với vít, máy giặt;
số phần của Chúng tôi: MCK-3TF46;
ORIGINAL phần số: 3TY7460-0A;

*phần Này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*