Liên hệ chính Siemens 3TY6540-0A cho Contactor 3TB54

  • $126.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $126.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ liên lạc điện thay thế cho các Contactor Siemens 3TB 3TB54;
3Poles với vít, vòng đệm;
Số phần của chúng tôi: MCK-3TB54;
OEM phần số: 3TY6540-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản Aftermarket, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ với mục đích xác định số phần. *