Các liên lạc chính của Siemens 3TY6500-0A cho công tắc tơ 3TB50

  • $61.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $61.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả Sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho contactor 3TB của Siemens 3TB50;
3 đế có ốc vít, vòng đệm;
Số bộ phận của chúng tôi: MCK-3TB50;
Số bộ phận OEM: 3TY6500-0A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM mà là phiên bản hậu mãi, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens với mục đích nhận dạng số phần. *