Siemens liên lạc chính 3RT1966-6A cho 3RT1066 sản

  • $178.58
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $178.42
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Phẩm mô tả

Thay điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Siemens 3RT liên 3RT1066;
3Poles với vít, máy giặt;
số phần của Chúng tôi: MCK-3RT1066;
ORIGINAL phần số: 3RT1966-6A;

*phần Này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*