Siemens liên lạc chính 3RT1965-6A cho 3RT1065 xúc

  • $138.89
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $138.81
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Sản phẩm mô tả

Thế điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Siemens 3RT liên 3RT1065;
3Poles với vít, máy giặt;
Số phần của chúng tôi: MCK-3RT1065;
ORIGINAL phần số: 3RT1965-6A;

*Một phần này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*