Siemens liên lạc chính 3RT1964-6A cho bộ tiếp xúc 3RT1064

  • $119.05
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $218.95
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho bộ tiếp xúc Siemens 3RT 3RT1064;
3Poles với ốc vít, máy giặt;
Số phần của chúng tôi: MCK-3RT1064;
Số phần OEM: 3RT1964-6A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản sau bán hàng, chúng tôi đã đề cập đến Siemens chỉ với mục đích xác định số một phần. *