Các liên hệ chính của Siemens 3RT1955-6A đối với Contactor 3RT1055

  • $73.41
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $73.39
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ liên hệ điện thay thế cho Siemens 3RT Contactor 3RT1055;
3Poles với vít, vòng đệm;
Số phần của chúng tôi: MCK-3RT1055;
OEM phần số: 3RT1955-6A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản Aftermarket, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ với mục đích xác định số phần. *