Địa chỉ liên lạc chính của Siemens 3RT1945-6A cho 3RT1045 Contactor

  • $37.70
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $37.70
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ liên lạc điện thay thế cho Siemens 3RT Contactor 3RT1045;
3Poles với vít, vòng đệm;
Số phần của chúng tôi: MCK-3RT1045;
OEM phần số: 3RT1945-6A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản Aftermarket, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ với mục đích xác định số phần. *