Các liên hệ chính của Siemens 3RT1934-6A cho công tắc tơ 3RT1034

  • $13.46
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $13.44
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả Sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho công tắc tơ 3RT 3RT1034 của Siemens;
3 đế có ốc vít, vòng đệm;
Số bộ phận của chúng tôi: MCK-3RT1034;
Số bộ phận OEM: 3RT1934-6A;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM mà là phiên bản hậu mãi, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens với mục đích nhận dạng số phần. *