Chính Schneider liên hệ với bộ LA5FH431 cho LC1-F265 tiếp xúc

  • $102.50
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $102.50
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Sản phẩm mô tả

Thế điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Schneider LC1-F265 và;CR1F265 tiếp xúc;
3Poles: 6 cố liên lạc, 3 di chuyển liên lạc, với vít và máy giặt;
Số phần của chúng tôi: MCK-LC1F265;
ORIGINAL phần số: LA5FH431;

*Một phần này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Schneider chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*