Chính Schneider liên hệ với bộ LA5-FJ431 cho LC1-F330 và LC1-F400 tiếp xúc

  • $142.50
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $142.50
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


mô tả sản Phẩm

Thay điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Schneider LC1-F330&LC1-F400tiếp xúc;
3Poles: 6 cố liên lạc, 3 di chuyển liên lạcvới vít và máy rửa;
số phần của Chúng tôi: MCK-LC1F330&400;
ORIGINAL phần số: LA5FJ431;

*phần Này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Schneider chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*