TIN liên hệ với bộ EHCK250-3 cho EH250 tiếp xúc

  • $150.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $150.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


mô tả sản Phẩm

Thay điện liên hệ với bộ dụng cụ cho TIN EH250 tiếp xúc;
3Poles: 6 cố liên lạc, 3 di chuyển liên lạcvới vít và máy rửa;
số phần của Chúng tôi: MCK-EH250;
ORIGINAL phần số: EHCK250-3;

*phần Này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập BIỆT chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*