Bộ liên lạc ABB EHCK175-3 cho các bộ tiếp xúc EH175

  • $89.57
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $89.43
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ tiếp xúc điện thay thế cho bộ tiếp xúc ABB EH175;
3Poles: 6 địa chỉ liên lạc cố định, 3 địa chỉ liên lạc di chuyển,với vít và máy giặt;
Số phần của chúng tôi: MCK-EH175;
Số phần OEM: EHCK175-3;

* Phần này không phải là thương hiệu OEM nhưng phiên bản sau bán hàng, chúng tôi đã đề cập đến ABB chỉ với mục đích xác định số một phần. *